Image

Gdzie  i kiedy można otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa?

Kartę Mieszkańca Tczewa można odbierać w Punkcie Karty Miejskiej przy ul. Pomorskiej:
poniedziałek: 7.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 7.00 - 15.00.


Wkrótce uruchomione zostaną także dwa kolejne punkty – przy pętli autobusowej na Czyżykowie oraz w hali nr 1 na targowisku Manhattan.
Aby otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa należy wypełnić wniosek dostępny w powyższych punktach lub na stronie internetowej www.karta.tczew.pl
Wniosek wymaga załączenia aktualnego kolorowego zdjęcia twarzy (może być w wersji elektronicznej, fotografię można również wykonać nieodpłatnie w punktach wydawania Karty). Potrzebne będzie również okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, a w przypadku  osób rozliczających podatek rolny –  pierwszej strony informacji o gruntach. Młodzież szkolna i ucząca się powinna przedstawić kopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki.
Karta wydawana będzie na 3 lata, po tym czasie osoby zainteresowane będą musiały złożyć ponownie wniosek.